You are currently viewing Constitutioneel Hof weer voltallig met nieuwe leden (gov.sr)

Constitutioneel Hof weer voltallig met nieuwe leden (gov.sr)

  • Post category:CHOF Nieuws

Het Constitutioneel Hof(CHof) is weer compleet. Op donderdag 15 februari 2024 zijn mr. Richel Apinsa en mr. Geetapersad Gangaram Panday namelijk toegetreden als vicevoorzitter respectievelijk lid bij dit orgaan. Hun beëdiging heeft plaatsgevonden op het presidentieel paleis. Met deze twee nieuwe leden is het Constitutioneel Hof ook weer volledig operationeel.

President Chandrikapersad Santokhi benadrukte dat het CHof in zijn kort bestaan heeft bewezen recht van bestaan te hebben. Het CHof heeft reeds een aantal zaken onder zich gehad om te toetsen. Het orgaan speelt een cruciale rol bij het toetsen van wetten aan de Grondwet en het beschermen van fundamentele rechten en vrijheden. “Door de aanstelling van mr. Apinsa en mr. Panday kan het CHof weer optimaal functioneren en zijn belangrijke taken vervullen”, gaf het staatshoofd aan.

President Santokhi wees ook op het belang van het CHof als hoeder van de grondwet en de rechtsstaat. Hij sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe leden en stond stil bij het belang van onafhankelijkheid en professionaliteit. “Met de benoeming van de heer Rakeshkoemar Kanhai als secretaris van het CHof zijn we ervan verzekerd dat alle verzoeken op de juiste wijze worden ingediend en behandeld”, aldus het staatshoofd. Tot slot wenste hij hen veel succes toe bij het uitoefenen van hun ambt.