Publicaties

Files

BESLUIT CH-01 d.d. 22 JULI 2021- AMNESTIEWET 2012

Instantie: Constitutioneel Hof

Zaaknummer: CH -01

Uitspraakdatum: 22 juli 2021

Publicatiedatum: 30 juli 2022

Rechtsgebied: staatsrecht/ Internationaal recht/ strafrecht

Betreffende: Toetsing ex. artikel 144 Grondwet jo. artikel 12 lid 1 Wet Constitutioneel Hof van de Wet van 5 april 2012 (S.B. 2012 no. 49), houdende wijzigingen van de Amnestiewet 1989 (S.B. 1992 no. 68) op de  verenigbaarheid met de Grondwet, het  Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM)  en het Internationale Verdrag Inzake Burger en Politieke Rechten van de Mens (IVBPR)

BESLUIT CH-02 d.d. 5 AUGUSTUS 2022- ARTIKELEN 9 jo. 24 KIESREGELING

Instantie: Constitutioneel Hof

Zaaknummer: CH -02

Uitspraakdatum: 5 augustus 2022

Publicatiedatum:

Rechtsgebied: Internationaal recht en staatsrecht

Betreffende: Toetsing ex. artikel 144 Grondwet jo. artikel 12 lid 1 Wet Constitutioneel Hof van de artikelen 9 jo. 24 Kiesregeling op strijdigheid met de Grondwet, alsmede het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (IVBPR), het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM

CH-03 BESLUIT d.d. 31 JANUARI 2023- ARTIKEL 80 BW

Instantie: Constitutioneel Hof

Zaaknummer: CH -03

Uitspraakdatum: 31 januari 2023

Publicatiedatum:

Rechtsgebied: Staatsrecht/Internationaal Recht/Burgerlijk Recht/ Personen- en familierecht

Betreffende: Toetsing ex. artikel 144 Grondwet jo. artikel 12 lid 1 Wet Constitutioneel Hof van artikel 80 Surinaams Burgerlijk Wetboek ( zoals laatstelijk gewijzigd op 19 januari 2004 S.B. 2004 no. 25) op strijdigheid met de Grondwet, alsmede het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (IVBPR) en het Amerikaans Verdrag inzake de Rechten van de Mens (AVRM).

CH-BESTUURSBESLUIT 01– d.d. 31 JANUARI 2023- BESLUIT C.B.B. d.d. 26 APRIL 2022

Instantie: Constitutioneel Hof

Zaaknummer: CH-Bestuursbesluit -01

Uitspraakdatum: 31 januari 2023

Publicatiedatum:

Rechtsgebied: Staatsrecht/Internationaal Recht/Burgerlijk Recht/ Personen- en familierecht

Betreffende: Beoordeling, op grond van artikel144 lid 2 sub b Grondwet en artikel 13 lid 1 Wet Constitutioneel Hof, van het bestuursbesluit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken om het in het buitenland gesloten huwelijk tussen verzoekers niet te erkennen en dientengevolge hun gelegaliseerde buitenlandse huwelijksakte niet, althans niet als huwelijksakte, in te schrijven in de daartoe bestemde registers, aan de verenigbaarheid met het recht op non-discriminatie en het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie en gezinsleven zoals opgenomen in de artikelen 8 en 17 lid 1 Grondwet.

BESLUIT CH-05 d.d. 23 AUGUSTUS 2023– ARTIKELEN 261 jo. 263 LEDEN 1 en 3, 364, 366 en 369 SV.

Instantie: Constitutioneel Hof

Zaaknummer: CH -05

Uitspraakdatum: 23 augustus 2023

Publicatiedatum:

Rechtsgebied: Strafrecht/ Strafvordering/ Mensenrechten/ Internationaal recht

Betreffende: Toetsing ex. artikel 144 Grondwet jo. artikel 12 lid 1 Wet Constitutioneel Hof, van de wet van 23 november 1977, houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering (S.B. 1977 no. 94), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1980 no. 116, S.B. 1982 no. 84, S.B. 1989 no. 98, S.B. 1989 no. 100, S.B. 2002 no. 67, S.B. 2002 no 68, S.B. 2002 no. 70, S.B. 2002 no. 71, S.B. 2004 no. 73, S.B. 2004 no. 105, althans gedeelten daarvan te weten de artikelen 261 jo. 263 leden 1 en 3, 364, 366 en 369 Sv., op de verenigbaarheid met het recht van non-discriminatie en het recht op een eerlijk (strafrechtelijk) proces aan de Grondwet, het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (IVBPR) en het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM).

BESLUIT CH-06 ZITTING d.d. 3 AUGUSTUS 2023 AMNESTIEWET 1989

Instantie: Constitutioneel Hof

Zaaknummer: CH -06

Uitspraakdatum: 3 augustus 2023

Publicatiedatum:

Rechtsgebied: Staatsrecht/Internationaal recht/Strafrecht

Betreffende: Toetsing ex. artikel 144 Grondwet jo. artikel 12 lid 1 Wet Constitutioneel Hof, van de Wet van 19 augustus 1992 (S.B. 1992 no. 68) (“Amnestiewet 1989”) op verenigbaarheid met de Grondwet, het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (IVBPR) en het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM)

BESLUIT CH-10 ZITTING d.d. 21 MAART 2024– ARTIKEL 72 g GRONDWET

Instantie: Constitutioneel Hof

Zaaknummer: CH -10

Uitspraakdatum: 21 maart 2024

Publicatiedatum:

Rechtsgebied: Staatsrecht/Internationaal Recht/Strafrecht

Betreffende: Toetsing ex. artikel 144 lid 2a Grondwet jo. artikel 12 lid 1 Wet Constitutioneel Hof, van art 72 g van de  Grondwet (S.B. 1987 no. 116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38) op verenigbaarheid met de artikelen 8, 10 en 131 lid 3 van de Grondwet van de Republiek Suriname en de artikelen 2 en14 van het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (IVBPR) en de artikelen1, 2, 8 en 25 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM).

BESLUIT CH-11 ZITTING d.d. 21 MAART 2024 RESOLUTIE d.d. 29 APRIL 2009 no. 3291/09

Instantie: Constitutioneel Hof

Zaaknummer: CH -11

Uitspraakdatum: 21 maart 2023

Publicatiedatum:

Rechtsgebied: internationaalrecht, staatsrecht en civielrecht

Betreffende: beoordeling ex. artikel 144 lid 2b Grondwet van de Republiek Suriname jo. artikel 13 lid 1 Wet Constitutioneel Hof, van de resolutie d.d. 29 april 2009 no. 3291/09 op verenigbaarheid met de artikelen 8 lid 1, 16 lid 1, 17 lid 1 en 34 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname en de artikelen 7 lid 1 en 11 lid 2 van het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM)

 

Het Constitutioneel Hof is het grondwettelijk hof van de Republiek Suriname in Paramaribo.

Contact ons

Telefoon: 424145/ 424178

Adres: Limapostraat no. 22 / Hk Watermolenstraat.

Email: secretariaat.chof@gmail.com

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 8.00u tot en met 15.00u.
Vrijdag van 8.00 uur tot en met 14.30 uur.
Zaterdag & zondag – Gesloten.

@Copyright | Constitutioneel Hof |  All Rights Reserved 

Development by Datasur