Welkom

constitutioneel Hof

Het Constitutioneel Hof is het grondwettelijk hof van de Republiek Suriname in Paramaribo.

Het hof werd in 2020 geïnstalleerd. Het Constitutioneel Hof is een onafhankelijk staatsrechtelijk toetsingsorgaan dat zich als zodanig noch met wetgeving noch met rechtspraak inlaat.

Geschiedenis

De oprichting van het hof was al voorzien in zowel de grondwet van Suriname van 1975 als de opvolger uit 1987, maar het duurde tot 4 oktober 2019 voordat de Nationale Assemblée een wet uitvaardigde die voorzag in de oprichting ervan. De leden zijn op 7 mei 2020 geinstalleerd.

Taakstelling

7fcb7168-91f4-4c96-8d40-383f801e7517

Verzoekgerechtigden

Samenstelling

Maak contact met ons

Openingstijden:

Van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot en met 15.00 uur
Van vrijdag van 8.00 uur tot en met 14.30 uur
Zaterdag & zondag – Gesloten

Verzoekschriften kunnen ingediend worden op
Maandag tot en met Donderdag van 10.00 uur tot en met 13.00 uur.
Gelieve uw verzoekschrift in tweevoud in te dienen.

De recesperiode van het Constitutioneel Hof is van
16 augustus tot en met 30 september.

 

Het Constitutioneel Hof is het grondwettelijk hof van de Republiek Suriname in Paramaribo.

Contact ons

Telefoon: 424145/ 424178

Adres: Limapostraat no. 22 / Hk Watermolenstraat.

Email: secretariaat.chof@gmail.com

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 8.00u tot en met 15.00u.
Vrijdag van 8.00 uur tot en met 14.30 uur.
Zaterdag & zondag – Gesloten.

@Copyright | Constitutioneel Hof |  All Rights Reserved 

Development by Datasur