You are currently viewing De derde SRiSbundel Strafprocesrechtelijke wet- en regelgeving

De derde SRiSbundel Strafprocesrechtelijke wet- en regelgeving

  • Post category:CHOF Nieuws

De Voorzitter van het Constitutioneel Hof mw. mr. Gloria Stirling, heeft op vrijdag 4 november 2022 van de directeur van de Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SriS) mw. mr. Rubby Wittenberg, de derde SRiSbundel Strafprocesrechtelijke wet- en regelgeving in ontvangst mogen nemen.

Voor het Hof is het een bijzonder moment geweest om de bundel te mogen ontvangen omdat het een verrijking is van onze eigen rechtsliteratuur en draagt het bij aan meer kennis van complexe juridische vraagstukken.

Bovendien is het een bescheiden stap met betrekking tot een wens van het Hof om te komen tot een eigen bibliotheek om zodoende de kennis te vergroten voor het publiek en studenten.

De wetten moeten de rechtszekerheid vergroten en vormen de basis voor de ontwikkeling van de rechtstaat. De samenwerking met het SriS is door beide partijen toegezegd.