Constitutioneel Hof gaat zich ook buigen over grondrechten

Constitutioneel Hof gaat zich ook buigen over grondrechten

  • Post category:CHOF Nieuws

Het Constitutioneel Hof (CHof) is sinds haar oprichting nu ook instaat om naast het toetsen van wetten of delen van wetten, zich bezig te houden met de bescherming van grondrechten en/of mensenrechten. Het toeleggen op grondrechten is tevens de tweede grondwettelijke taak van het CHof, laat Gloria Karg-Stirling, voorzitter van het Constitutioneel Hof, weten tegenover Suriname Herald.

Stirling legt uit dat het CHof nationaal wil gaan netwerken met verschillende mensenrechtenorganisaties om invulling te geven aan het mensenrechtenaspect. Om dat te kunnen doen moet de burger wel degelijk bewust worden gemaakt dat het CHof zich ook bezighoudt met mensenrechten. Dit orgaan is tevens bevoegd om bestuursbesluiten te toetsen die in strijd zijn met de persoonlijke grondrechten van een burger.

In het verlengde van meer awareness op gang brengen over waar het CHof voor staat en doet, is er recent een Zoommeeting geweest met vertegenwoordigers van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). VIDS-voorzitter Cylene France en beleidsmedewerker Max Ooft namen deel aan deze meeting.

Het CHof zal de mogelijkheden bekijken en hoe die een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van VIDS. Daarnaast zal het CHof ook nagaan of het grondenrechtenvraagstuk raakvlakken heeft met de grondrechten zoals genoemd in de Grondwet.

Het inzetten van het CHof voor het toetsen van bestuursbesluiten die in strijd zijn met de grondrechten, moet volgens Stirling een extra garantie gaan bieden voor bescherming van de persoonlijke grondrechten van alle burgers. Dit geldt ook voor de rechten van minderheden tegen de staat.